Fundació Bosch i Gimpera

Gestió de projectes

L’eina per la gestió, la innovació i la transferència dels investigadors de la UB

Per facilitar la gestió de projectes d’R+D+I del personal investigador de la UB, a la Fundació Bosch i Gimpera hem preparat aquesta eina que recull els principals recursos disponibles.

Pots venir aquí sempre que hagis de fer qualsevol gestió en el teu projecte d’investigació

o per posar-te al dia quan hagis d’iniciar un nou projecte.

Què gestionem des de l’FBG?

Des de l’FBG, negociem i tramitem els contractes amb empreses i institucions per a la realització de treballs de recerca i desenvolupament i serveis amb caràcter científic, tècnic i artístic a l’empara de l’Article 60 de la LOSU. 

També assessorem en la preparació i la presentació dels aspectes formals, administratius, pressupostaris en la sol·licitud d’ajuts i subvencions nacionals i internacionals dels projectes de transferència i innovació.

T’acompanyem en tot el procés de contractació, des de la resolució de dubtes fins a la signatura:

Gestionem els ajuts i les subvencions pròpies de l’FBG i els oferts per l’Oficina de Gestió de la Recerca de la UB:

GESTIONS

Preguntes freqüents

Si cerques assessorament dels ajuts de la Comissió Europea, contacta amb l’Oficina de Projectes Internacionals de Recerca de la UB (OPIR) a través del correu recerca.europea@ub.edu.

Si tens dubte sobre qui gestiona un ajut o subvenció, contacta amb nosaltres a través del correu ajuts@fbg.ub.edu i et derivarem a qui correspongui.

Els contractes d’R+D+I no es poden fer a títol personal de l’IP. Segons quin tipus de contracte, es farà a nom de l’FBG o de la UB. Si tens dubtes sobre la gestió d’un contracte, contacta amb nosaltres a través del correu ajuts@fbg.ub.edu
En el cas de contractes laborals, hi ha un salari mínim que varia per categories. Si vols informació més detallada, contacta amb nosaltres a través del correu stello@fbg.ub.edu.
La normativa fixa una jornada màxima de 37,5 hores/setmanals, però no mínima. Si vols informació més detallada, contacta amb nosaltres a través del correu stello@fbg.ub.edu.
A l’FBG t’assessorem i gestionem els permisos de treball per les persones estrangeres que col·laboren en projectes d’R+D+I. Per a més informació, contacta amb nosaltres a msolsona@fbg.ub.edu.

Fundació Bosch i Gimpera

Tens cap dubte sobre la gestió de projectes?

Contacta amb nosaltres i et resolem els dubtes que puguis tenir.
Som un equip de persones que treballa per a tu!

Equip de suport a la gestió
de projectes

Contractes i ajuts

Contractes amb empreses i institucions
(art 60 LOSU) i Ajuts d’R+D+I

Contractació personal

Recursos humans i prevenció de riscos laborals

Pagaments i despeses

Administració i Gestió Econòmica