Fundació Bosch i Gimpera

Contractació de personal

You are here:

Des de l’FBG, fem la tramitació de les contractacions laborals vinculades a projectes, ajuts, convenis i fons de recerca, així com de les beques de col·laboració amb estudiants de grau o de màster.
Elaborem pressupostos dels costos de personal, tramitem els permisos de treball, i fem la prevenció de riscos laborals (avaluació, formació i reconeixements mèdics).

1. Contacta amb RH per concretar quin tipus de contracte i quines condicions són les més adequades pel teu projecte.

2. Publica l’oferta de contracte a la Web d’Extractes.

2.1 Defineix l’oferta a la Web d’Extractes, omplint les dades del formulari.

2.2 Rebràs un correu informant-te que la teva oferta està revisada i publicada a la web de l’FBG.

3. Fes la selecció entre les candidatures.

3.1 Rebràs les sol·licituds al correu que hagis indicat al formulari i també a la Web d’Extractes.

3.2 Selecciona el candidat a través de la Web d’Extractes, indicant “Sí” al camp “Seleccionat” i especificar el motiu (és obligatori).

3.3 L’FBG informarà la persona seleccionada i les no seleccionades del resultat via correu electrònic.

4. Formalitza la contractació.
4.1 Crea la petició de contracte, fent clic a la icona.

4.2 L’FBG informarà del resultat del procés a tots i formalitzarà el contracte amb la persona seleccionada.

1. Contacta amb RH i t’assessorarem del tipus de beca i quines condicions són les més adequades pel teu projecte.

Consulta les bases que regulen aquestes beques:

2. Publica l’oferta de la beca a la Web d’Extractes.

2.1 Defineix l’oferta, omplint les dades del formulari.

2.2 Rebràs un correu informant-te que l’oferta s’ha publicat a la web de l’FBG.

3. Fes la selecció entre les candidatures.
3.1 Rebràs les sol·licituds al correu a través de l’FBG.
3.2 Selecciona el/la candidat/a entre les sol·licituds rebudes.
4. Formalitza la contractació.
4.1 L’FBG es posarà en contacte amb la persona seleccionada per signar la credencial de becari.